NOVINKY

 

Dne 28. června 2017 proběhlo slavnostní ukončení 6. ročníku Akademie
3. věku při VeV – VA Vyškov. Tohoto slavnostního ukončení se jako každoročně zúčastnili významní hosté. Především účast a vystoupení místopředsedy Senátu ČR pana Ing. Ivo Bárka zdůraznilo, jakou váhu pan senátor této Akademii přikládá.

Dne 14.6.2017 navštívil Klub vojenský důchodců (KVD) Prahu, s jasným programem, kterým byla návštěva Parlamentu České republiky a jeho dvou komor, a to Poslanecké sněmovny České republiky a Senátu České republiky. Kromě toho jsme si prohlédli některé další významné památky Prahy. Vedoucí zájezdu do Prahy byla p. RNDr. Jana Pavlíková a p. Ludmila...

Dne 5. června 2017 je v rámci řádného výcviku vojsk organizována ukázka plavby bojové techniky pro členy KVD a bývalé zaměstnance MO.

2. června 2017 v 8:00 bude zahájen v prostorách kasáren Dědice již tradičně pod záštitou

Od února 2017 se o dění v klubu můžete dozvědět i cestou webových stránek, které jsou k dispozici všem, kteří mají připojení k internetu. Najdete je na adrese kvdvyskov.webnode.cz

Funkci předsedy KVD Vyškov převzal pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.
S jakými ambicemi do funkce vstupuje?