Náplň činnosti

Klub vojenských důchodců spolupracuje s velením VeV-VA, podle možnosti se účastní výcviku vojáků.

V posádce Vyškov spolupracuje s vedením města. Účastní se pietních akcí pořádaných městem a posádkou Vyškov.

Pro nově příchozí organizuje besedy. Pořádá besedy s žáky základní školy.

Vede přehled o výročích členů klubu. Pomáhá členům při čerpání příspěvků FKSP, příspěvků na dovolenou, na stravování a příspěvků na sport a kulturu.