Pozvání na akce

27.04.2018

Vážení přátelé,
jménem výboru KVD si vás dovoluji pozvat na:


  • besedu s generálem Vackem, která se uskuteční 17. května 2018 v 9 hodin v kinosále VeV-VA Vyškov. Srdečně zveme všechny zájemce.
  • přísahu dne 3. května v 10 hodin, která proběhne na náměstí ve Vyškově.
  • Den dětí v kasárnách Dědice dne 1. června 2018 od 9 hodin, na který vás srdečně zveme se svými vnoučaty.
  • Dny NATO se konají dne 15.9.2018. Náš klub uspořádá zájezd dne 15.9.2018
    od 7:00 do 18:00 hodin, přihlášky do 30.8.2018 u svých důvěrníků nebo přímo
    na adresu plk.v.v. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., e-mail: hremi52@seznam.cz
    nebo telefon 776 130 643.

Ráda bych vás upozornila na změnu kanceláře Ing. Uhlíře, která se nachází na klubu VA, hned za dveřmi vpravo, číslo dveří 240.
Úřední hodiny: po vzájemné domluvě s předsedou Ing. Uhlířem
na tel. 603 201 475 nebo e-mail: uhlir.standa@seznam.cz.

Na MO došlo ke změně, místo paní Viceníkové nás má na starosti Bc. Renata Kořínková, tel. od 01.05.2018 je 973 225 976.

Za výbor KVD Jandorová