Klub vojenských důchodců Vyškov

VZNIK KVD VYŠKOV


Vznik KVD Vyškov se datuje k lednu 1995. Tehdy skupina důchodců vedená plk. v. v. Mgr. Stanislavem LEXOU, který se stal zároveň předsedou, založila KVD pod Okresní vojenskou správou Vyškov. V roce 2003 jej vystřídal plk. v. v. PaedDr. Karel ČVANČARA a v lednu 2017 převzal funkci pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.

Při založení měl klub 67 členů, dnes je to 212 členů.

Každoročně se klub spolu s Ministerstvem obrany podílí na odměňování při příležitosti životních výročí, začínáme při 65 let a vždy po pěti letech, při 95 pak každý rok – jedná se v průměru o 40 až 50 důchodců. Důchodce si může požádat o příspěvek buď na stravu, nebo sportovní aktivity nebo na dovolenou.

NOVINKY

Dne 21.9.2019 uskutečníme zájezd na letiště Mošnov v Ostravě, kde se budou konat Dny NATO. Zájemci se mohou přihlásit u svých důvěrníků do 25.8.2019.

Vyřazení KZP

04.04.2019

Dne 21.3.2019 bylo na aule vyřazení kurzu základní přípravy (KZP). Při tomto velmi krásném ceremoniálu, který mají praporčíci připraveni, jsme byli přítomni.