NOVINKY

 

Dne 5. června 2017 je v rámci řádného výcviku vojsk organizována ukázka plavby bojové techniky pro členy KVD a bývalé zaměstnance MO.

2. června 2017 v 8:00 bude zahájen v prostorách kasáren Dědice již tradičně pod záštitou

Od února 2017 se o dění v klubu můžete dozvědět i cestou webových stránek, které jsou k dispozici všem, kteří mají připojení k internetu. Najdete je na adrese kvdvyskov.webnode.cz

Funkci předsedy KVD Vyškov převzal pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.
S jakými ambicemi do funkce vstupuje?