NOVINKY

 

Všichni členové jsou zváni na oslavu dne veteránů (výroční schůze KVD), která se koná dne 14.listopadu 2017 na společenském sále Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.

Dne 28. 8. 2017 uspořádal osadní výbor Dědice pro děti rozloučení s prázdninami. Zúčastnil jsem se této akce spolu s paní Karaffovou, která vše fotograficky zdokumentovala, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

Dne 24. 8. 2017 jsem spolu s paní Karaffovou navštívili v Olomouci pana Vladimíra Krušinu, který má dobře fungující spolek důchodců. Jsou samostatná organizace, zapsaná u Krajského úřadu a mají IČO a registraci. Členů má 290 a vybírá roční členský poplatek. Dokonce má i tzv "neoprávněné" členy, kteří čerpají výhody jen z příspěvku.

Vážený pane inženýre,
dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, zda by Vaši členové Klubu vojenských důchodců neměli zájem účastnit se činnosti v okrskových volebních komisích v termínu konání voleb do Parlamentu ČR. Termín je 20.10.2017 od 14:00 h do 21.10.2017 do spočítání hlasů (volby končí ve 14:00 h).

Dne 28. června 2017 proběhlo slavnostní ukončení 6. ročníku Akademie
3. věku při VeV – VA Vyškov. Tohoto slavnostního ukončení se jako každoročně zúčastnili významní hosté. Především účast a vystoupení místopředsedy Senátu ČR pana Ing. Ivo Bárka zdůraznilo, jakou váhu pan senátor této Akademii přikládá.