Stručná historie

Ze vzpomínek Josefa Poláška o vzniku a založení KVD

Při různých setkáních s vojenskými důchodci v roce 1994, jsem zjistil, že v mnohých posádkách jsou KLUBY VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ, které pro své členy organisují různou zájmovou činnost. Jsou zřízeny na základě Rozkazu Ministra obrany a sdružují důchodce vojáky z povolání o občanské zaměstnance.

Rozhodl jsem se proto založit Klub vojenských důchodců i ve Vyškově. Na shromáždění vojenských důchodců organizovaném 1 x za rok Okresní vojenskou správou vždy v listopadu, jsem v roce 1994 navrhl založit KVD - Vyškov. Přítomni důchodci se založením souhlasili. Informoval jsem se na OVS u Ing. Pukowietze co je k zaregistrování klubu potřeba. Po poradě jsem si vypůjčil na podatelně VVŠ-PV rozkazy a směrnice MO, okopíroval je pro podání informaci na prvním setkání zakládajících členů.

Sešla se skupina Iglo, Polášek, Hurník, Lukáč, Čvančara, Pavlíková, Vašinka, Lexa, Kýn, Nechvíla, Soppé, Spálený a další. Po seznámení se s Rozkazem MO týkajících se členství a činnosti KVD, byl stanoven výbor a zaregistrovali jsme se na OVS Vyškov. Registrace byla potvrzena a KVD Vyškov zahájil svou činnost dnem 25. ledna 1995. Předsedou byl zvolen Lexa Stanislav.

Začali se přihlašovat na OVS první členové - vojenští důchodci. Pro styk s přihlášenými vojenskými v jednotlivých částech Vyškova byli zvolení tzv. aktivisté.

Začala se rozvíjet činnost KVD a to především turistika, zájezdy do divadla, poznávací zájezdy po pamětihodnostech ČR, tenis a plavání. Během roků se výbor měnil a v březnu 2013 byl zvolen předsedou Karel Čvančara. Ten navázal v nově vzniklým útvarem velmi plodnou spolupráci, která trvá doposud. Nejaktivnější byl kroužek turistický, vedený p.Kýnem a později p. Rákosníkem. Vycházky organizovány 2 x měsíčně, 1 x za rok zájezd na 3 až 5 dnů do vybraných míst. Velký zájem byl také o zájezdy po pamětihodnostech, které vedla pi.Pavlíková - konány několikrát do roka. Různými změnami a nařízeními pro poskytování podpory z FKSP a stárnoucím výborem různé kroužky přestaly plnit svou funkci a zanikly. Je na mladších členech, aby se činnost obnovila.

Již 20 let existuje a činorodě žije KVD Vyškov 1. Jeho součásti, lze říci nejaktivnější, byl turistický kroužek vedený panem Kýnem a později panem Rákosníkem. V činnosti turistického kroužku je nezbytné zmínit se o velmi záslužné činnosti našich fotodokumentaristů. Výborný a vždy pohotový fotograf pan Jiří Kýn a pak tvůrce jedinečných DVD pan Zdenek Spálený s paní Jiřinou Gracovou. Autoři nesčetných snímků...

Pan Kýn zhotovil stovky a stovky krásných barevných fotografických snímků všech možných žánrů z oblasti turistických vycházek kroužků. Dnes tyto snímky tvoří objemná fotoalba majitelů. Každá fotografie je pečlivě označená popisem objektu či místa v přírodě a datem vzniku. Toto účastníka všech turistických vycházek i po dlouhé době, třeba i po létech, pomáhá přesně se retrospektivně orientovat a zavzpomínat na jednotlivé výlety a místa v přírodě.

Jeho pokračovatelem byl pan Zdeněk Spálený a Jiřina Grycová, kteří spolu vytvořili množství kvalitních DVD ze všech míst, které účastníci turistických výletů navštívili. Obsah DVD je velmi široký a obsáhlý a to ze všech možných činností, oblasti krás naši vlasti. Zpracování je vysoce odborné, mnoha DVD jsou doplněna mluvených slovem, podbarvena zajímavou hudbou a různými triky, jedním slovem velmi poutavé a zajímavé, vynikající. Lze z nich sestavit cyklus "Toulavá kamera KVD Vyškov 1". Ze všech DVD by byl velmi zajímavý několika hodinový film o krásách naší republiky. Všem tvůrcům těchto materiálů a dokumentů v obrazech patří poděkování.