Promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR 15. 9. 2017

Vojenská přísaha 31. 8. 2017

Osadní výbor Dědice

Návštěva u p. Vladimíra Krušiny v Olomouci

Společenské setkání duchovních AČR v Lulči

Ukončení Akademie 3. věku

Praha – Návštěva Senátu ČR

Pietní akt 28.4. 2017

Pietního aktu se za vojenské důchodce zúčastnil čestný předseda KVD Vyškov
plk. v. v. PaedDr. Karel Čvančara.

Vojenská přísaha 2. 2. 2017

Vyřazení kurzu základní přípravy