Klub vojenských důchodců Vyškov

VZNIK KVD VYŠKOV


Vznik KVD Vyškov se datuje k lednu 1995. Tehdy skupina důchodců pod vedením plk. v. v. Mgr. Stanislavem LEXOU, který se stal zároveň předsedou, založila KVD pod Okresní vojenskou správou Vyškov. V roce 2003 jej vystřídal plk. v. v. PaedDr Karek ČVANČARA a v lednu 2017 převzal funkci pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř,Ph.D. Při založení měl klub 67 členů dnes je to 212 členů. Každoročně se klub spolu s Ministerstvem obrany podilí na odměňování při příležitosti životním výročí začínáme při 65 let a vždy po pěti letech při 95 pak každý rok jedná se v průměru o 40 až 50 důchodců. Důchodce si může požádat o příspěvek buď na stravu, nebo sportovní aktivity nebo na dovolenou

NOVINKY

Divadlo

23.03.2017

Dne 30.3.2017 se uskuteční na kinosále VA divadelní představení KDO Krásensko ve hře Vraždy a něžnosti" vstupenky možno vyzvednou na klubu VA.

Dne 14.6.2017 se uskuteční na pozvání senátora Ivo Bárka zájezd do Senátu a Parlamentu České republiky, Odjezd z Vyškova je plánován na 5:00 hodin, návrat ve večerních hodinách. Bude se vybírat příspěvek 200 Kč, zájemci se mohou hlásit u svých důvěrníků,