Klub vojenských důchodců Vyškov

VZNIK KVD VYŠKOV


Vznik KVD Vyškov se datuje k lednu 1995. Tehdy skupina důchodců pod vedením plk. v. v. Mgr. Stanislavem LEXOU, který se stal zároveň předsedou, založila KVD pod Okresní vojenskou správou Vyškov. V roce 2003 jej vystřídal plk. v. v. PaedDr Karek ČVANČARA a v lednu 2017 převzal funkci pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř,Ph.D. Při založení měl klub 67 členů dnes je to 212 členů. Každoročně se klub spolu s Ministerstvem obrany podilí na odměňování při příležitosti životním výročí začínáme při 65 let a vždy po pěti letech při 95 pak každý rok jedná se v průměru o 40 až 50 důchodců. Důchodce si může požádat o příspěvek buď na starvu, nebo sportovní aktivity nebo na dovolenou

NOVINKY

Od února 2017 se o dění v klubu můžete dozvědět i cestou webových stránek, které jsou k dispozici všem, kteří mají připojení k internetu. Najdete je na adrese kvdvyskov.webnode.cz

Funkci předsedy KVD Vyškov převzal pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř,Ph.D. S jakými ambicemi do funkce vstupuje?