Zhodnocení 6. roku Akademie 3. věku při VeV – VA Vyškov

07.07.2017

Dne 28. června 2017 proběhlo slavnostní ukončení 6. ročníku Akademie
3. věku při VeV – VA Vyškov. Tohoto slavnostního ukončení se jako každoročně zúčastnili významní hosté. Především účast a vystoupení místopředsedy Senátu ČR pana Ing. Ivo Bárka zdůraznilo, jakou váhu pan senátor této Akademii přikládá.

Obdobně tomu bylo i přítomností místostarosty pan Karla Jurky s manželkou. Další významnou osobou byla přítomnost náčelníka štábu VeV – VA plk. gšt. Ing. Jaroslava Medka. Všichni tři jmenovaní ve svém vystoupení zdůraznili význam akademie pro rozšiřování vědomostí svých členů. Z dalších hostů je třeba jmenovat p. Ing. René Vágnerovou a pana Klementa Tauše - Euromoda, naše největší sponzory, bez kterých bychom takovou slavnost nemohli uskutečnit. Jako hosté se akce zúčastnil pan Dr. Arnošt Drmola, nejčastěji přednášející lektor, a pan pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D., předseda KVD při VeV - VA ve Vyškově.

Představitel akademie p. PaedDr. Karel Čvančara ve svém vystoupení stručně zhodnotil uplynulých 6 let. Absolvovali jsme celkem 109 přednášek a mnoho ukázek výcviku i návštěv kulturních akcí. V průběhu let se vystřídalo celkem 41 lektorů a instruktorů. Jako každý rok na závěr slavnosti byly předány účastníkům akademie uznání a všem ženám růžičky jako malá odměna za jejich aktivní účast a vytrvalost. Významnou událostí bylo slavnostní ocenění pana pplk. v. v. Josefa Poláška, který se v letošním roce dožívá 90 let. Ocenění mu předal zástupce MÚ ve Vyškově místostarosta Karel Jurka s manželkou. Slavnostní zakončení v podobě vynikajícího oběda a občerstvení připravili zaměstnanci VOLAREZA.

Vyškov dne 3. července 2017

PaedDr. Karel Čvančara

Fotografie z ukončení si můžete prohlédnout ve fotogalerii KVD ve Vyškově.