Výborová schůze KVD Vyškov

23.05.2017

Dne 27. června 2017 se uskuteční na klubu VA Vyškov v 12:30 schůze výboru KVD.

 Program jednání:

  1. Zahájení

  2. Vyhodnocení akcí Praha, IDET, Plavby

  3. Projednání rozdělení úseků a jejich zabezpečení

  4. Projednání podnětů od členů KVD

  5. Diskuze

  6. Usnesení, závěr