Výborová schůze KVD Vyškov

09.05.2017

Dne 23. 5. 2017 se uskuteční na klubu VA Vyškov v 12:30 schůze výboru KVD.

Program jednáni:

  • 1. Zahájení
  • 2. Diogenes – zástupci neziskové organizace
  • 3. IDET – 31.5. - 2.6 2017 Brno
  • 4. Návštěva senátu a parlamentu Praha 14. června 2017
  • 5. Zabezpečit člena výboru pro úsek Hraničky
  • 6. Diskuze
  • 7. Usnesení, závěr