Volby do Parlamentu ČR

14.07.2017

Vážený pane inženýre,
dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, zda by Vaši členové Klubu vojenských důchodců neměli zájem účastnit se činnosti v okrskových volebních komisích v termínu konání voleb do Parlamentu ČR. Termín je 20.10.2017 od 14:00 h do 21.10.2017 do spočítání hlasů (volby končí ve 14:00 h).

Odměna je 1.300 Kč a 2 stravenky. Obracím se na Vás s tímto dotazem z důvodu, že seniory považujeme za jednu z nejodpovědnějších a nejčestnějších skupin obyvatel a proto máme velkou důvěru v to, že za Vaší přítomnosti nebude docházek k jakýmkoli možným nepravostem nebo manipulacím s volebními lístky.

Vážený pane inženýre, v případě, že byste naši nabídku přijali a měli zájem o účast ve volebních komisích, kontaktujte mě prosím.

S pozdravem a úctou

Ing. Karin Karasová
místopředsedkyně krajské organizace Hnutí ANO
tel. 603 587 686