Společenské setkání duchovních AČR 5. 6. 2017 v Lulči

07.07.2017

Setkání jsem se zúčastnil spolu s manželkou na pozvání mjr. Mgr. Josefa Konečného. Na této akci se setkali významní hosté, jak je vidět na fotografiích.

Po skončení mše svaté v místním kostele bylo připraveno na dvoře farnosti pohoštění
s programem.

V příjemném prostředí jsme strávili celé odpoledne a podvečer. Ještě jednou díky.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii KVD ve Vyškově.

Předseda KVD Vyškov
pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.