Slavnostní zasedání ke dni válečných veteránů

28.11.2017

U příležitosti oslav Dne veteránů členové klubu vojenských důchodců posádky Vyškov bilancovali svou činnost za rok 2017.

Podpořit nás přišli:

 • zástupce města Vyškov pan starosta Ing. Karel Goldemund,

 • za VeV – VA jeho náčelník štábu pan plk. gšt Ing. Jaroslav Medek,

 • za MO ČR Ing. Vladimír Petr

 • a za odborové organizace pan Josef Zbořil.

Z hlavních akcí klubu v uplynulém roce nutno vzpomenout naši návštěvu hlavního města Prahy, kde jsme mimo jiné navštívili na pozvání pana senátor Ing. Ivo Bárka i prostory senátu a parlamentu ČR, který nás tam nejenom pozval, ale i uhradil autobusovou přepravu.

Dále to pak byla i účast na výcviku v plavbách bojové techniky, kde nám velmi pomohl velitel praporu zabezpečení pan pplk. Ing. Jan Bouda.

Po odstoupení plk. Karla Čvančary, který byl zakládajícím členem a 25 let ve funkci předsedy, byl na naší schůzi zvolen nový předseda: pan Stanislav Uhlíř a i nový výbor ve složení:

 • Lidmila Jandorová,

 • Marie  Indrová,

 • Pavol Maslo,

 • Jaroslav Nechvíla,

 • Jana Pavlíková,

 • Jan Roubal,

 • Jarmila Sikorová,

 • Lubomír Stříž,

 • Milan Zezula.

Naši členové, vojenští důchodci, ve své činnosti především čerpají od MO ČR příspěvek z FKSP na základě RMO č. 60/2010 „Péče o vojenské důchodce v působnosti Ministerstva obrany“, ve znění pozdějších předpisů, a to buď jako příspěvek na stravování, nebo jako příspěvky na dovolenou, kulturu a sport.

Náš klub vojenských důchodců nedisponuje žádnými finančními prostředky, a tak musí spoléhat pouze na sponzory.

Aby byla činnost klubu pestřejší, navrhl nový předseda, že by bylo vhodné založit při KVD spolek vojenských seniorů, zaregistrovaný u krajského soudu, který by fungoval na principu drobných dobrovolných ročních příspěvků jeho členů a dále pak hlavně na dotacích od města Vyškova a sponzorských darů dárců z řad podnikatelských subjektů.

Tuto možnost v příštím roce podrobně prověří výbor klubu a na další schůzi seznámí členskou základnu se všemi klady a zápory takovéhoto řešení a nechá členy klubu svobodně rozhodnout, jestli se má spolek vojenských seniorů založit a jestli někteří členové KVD vstoupí i do spolku vojenských seniorů.

Hodně zdaru v další činnosti.

Ve Vyškově dne 14. listopadu 2017