Pozvánka na den veteránů

20.09.2017

Všichni členové jsou zváni na oslavu dne veteránů (výroční schůze KVD), která se koná dne 14.listopadu 2017 na společenském sále Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.

Program:

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Zpráva o činnosti KVD Vyškov 1
  3. Předání věcných darů jubilantům
  4. Vystoupení zástupce MO a hostů
  5. Návrh na vytvoření registrovaného spolku
  6. Diskuze
  7. Závěr

Jako hosté jsou pozváni:

Ing. Karel JURKA (1. místopředseda Města Vyškov)
Ing. Vladimír PETR (MO Praha)
brig. gen. Ing. Josef KOPECKÝ, MSc. (velitel VeV – VA Vyškov)
Bc. Štěpánka VICENÍKOVÁ (MO Praha)
Ing. Miroslav VYŠATA (VLRZ)
pplk. Ing. Jan BOUDA (velitel VÚ 8660 Vyškov)
pplk. Ing. František HEIDEKER (KVV Brno)

Předseda KVD Vyškov
pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.