Nový předseda KVD

31.01.2017

Funkci předsedy KVD Vyškov převzal pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.
S jakými ambicemi do funkce vstupuje?

"V listopadu 2016 mě oslovila členka výboru KVD paní Lidmila Jandorová s žádostí, zda bych nevzal funkci předsedy po odcházejícím PaedDr. Karlu Čvančarovi. Chvíli jsem váhal. Je to čestná funkce a mohu zde využít zkušenosti z minulých let, kdy jsem pracoval jako předseda Základní odborové organizace posádky Vyškov. Pan PaedDr. Karel Čvančara vykonával funkci předsedy KVD mnoho let. Předal mi velmi dobře fungující organizaci. Navázal jsem spolupráci s vedením Vojenské akademie a městským úřadem Vyškov. I nadále se zúčastníme akcí VA a akcí pořádaných městem Vyškov. Věřím, že zčásti upravený výbor KVD mi bude nápomocen. Připravujeme rovněž webové stránky pod VA. Každý, kdo má přístup k internetu, bude informován o dění v Klubu vojenských důchodců."

pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.