Informace pro členy

28.08.2017

Dne 24. 8. 2017 jsem spolu s paní Karaffovou navštívili v Olomouci pana Vladimíra Krušinu, který má dobře fungující spolek důchodců. Jsou samostatná organizace, zapsaná u Krajského úřadu a mají IČO a registraci. Členů má 290 a vybírá roční členský poplatek. Dokonce má i tzv "neoprávněné" členy, kteří čerpají výhody jen z příspěvku.

Celá diskuze byla velmi podnětná a naše organizace, pokud chceme vyvíjet nějakou činnost, by se měla ubírat tímto směrem. Zpracuji podrobnější zámysl a na výroční schůzi ke Dni veteránů budu informovat členskou základnu.

Fotografie z návštěvy najdete ve fotogalerii. Za fotky děkuji paní Olze Karaffové.

Předseda KVD Vyškov
pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D.