Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR v Ostravě

18.09.2018

Ve dnech 15.9.2018 a 16.9.2019 byly pořádány na letišti Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov "Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil AČR".

Klub vojenských důchodců ve Vyškově zorganizoval ve spolupráci s velitelem VÚ 8660 Vyškov zájezd na tuto akci a velitel útvaru umožnil dne 15.9.2018 příslušníkům Klubu vojenských důchodců ve Vyškově přepravu do Ostravy.

DNY NATO V OSTRAVĚ začaly psát svoji tradici v roce 2001, přičemž z původně regionální veřejné prezentace armády, policie a záchranářů se stala největší letecko-armádně-bezpečnostní show ve střední Evropě. Tuto skutečnost dokládá nejen rostoucí zájem ze strany zahraničních účastníků, ale především počet návštěvníků akce.

DNY VZDUŠNÝCH SIL ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY jsou oficiální akcí českého letectva, která se koná na základě rozhodnutí rezortu obrany právě souběžně s Dny NATO v Ostravě, a to jako jejich součást. Vytvořili jsme tak prestižní formát, který je důležitou garancí kvality zejména vůči zahraničním účastníkům. Tato skutečnost se pak odráží v organizaci řady zahraničních aktivit, jako je konání Summitu velitelů Vzdušných sil zemí V4, bilaterálních setkání, mezinárodních konferencí a workshopů na nejvyšší úrovni právě na naší akci.

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Mottem akce je "Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita", a proto je jejím hlavním cílem prezentovat široké veřejnosti co nejpestřejší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti. Akce je řazena do "klubu prestižních evropských show".

Hlavní program, který se odehrává na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, se skládá z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů. Nikde jinde přitom není možné na jediném místě shlédnout špičkové umění a techniku nejenom vojáků, hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů. Každým rokem se snaží organizátoři návštěvníkům akce nabídnout něco výjimečného. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky, které jsou nejnavštěvovanější dvoudenní rodinnou akcí v České republice, však nejsou pouze show s atraktivním programem. Jsou zejména významnou platformou pro vysvětlování důležitých bezpečnostních témat s ojedinělou příležitostí pro připomenutí si našich bohatých tradic.

Jedná se ale rovněž o významnou společenskou událost, na níž se setkávají zástupci privátní komerční sféry s představiteli státní správy a samosprávy, vrcholným managementem účastníků a partnerů akce, s významnými hosty z politické, podnikatelské, vědecké, kulturní, společenské či sportovní oblasti. Mezi pravidelné vzácné hosty patří členové české vlády, zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie, představitelé krajů, měst a obcí, velvyslanci, vojenští a letečtí přidělenci, členové civilních a vojenských delegací a další hosté nejen z České republiky, ale ve stále větší míře rovněž ze zahraničí - zejména z Evropy a Spojených států amerických.

Uspořádání akce, jež se v posledních letech těžší dvousettisícové návštěvnosti, si žádá nasazení stovek lidí, jejichž bezpečnou cestu i pobyt není možné bez účasti složek integrovaného záchranného systému. Jejími hlavními organizátory jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje a Letiště Leoše Janáčka Ostrava. (https://www.natodays.cz/o-akci)

V Ostravě byla k vidění velkolepá podívaná, která přilákala tisíce návštěvníků. Letošní ročník byl podle organizátorů akce opět výjimečný nejen svou programovou nabídkou, ale i účastí.

Během dne jsme měli možnost prohlédnout si celou škálu techniky pozemních a vzdušných sil, ale i dalších složek. Poutavé byly i všechny ukázky pozemní a letecké techniky.

Mimořádný historický průlet šestnácti druhů letecké techniky za tónů Smetanovy Vltavy na úvod XVIII. Dnů NATO v Ostravě & IX. Dnů Vzdušných sil AČR předznamenal program věnovaný připomenutí stého výročí vzniku Československa a jeho ozbrojených sil. První den této unikátní víkendové show konané na Letišti Leoše Janáčka Ostrava si nenechalo ujít 95 000 návštěvníků.

Zpočátku dne se ale zdálo, že bude pršet a déšť naruší program. Během krátké doby po našem příjezdu se ale vyčasilo a krásné slunečné počasí v nemalé míře přispělo ke krásné podívané.

Den strávený na letišti v Ostravě opět opravdu naplnil naše očekávání a byl pro čeleny klubu vojenských důchodců a jejich rodinné příslušníky velmi příjemným a nezapomenutelným zážitkem.

I toto formou chceme poděkovat veliteli VÚ 8660 Vyškov za podporu klubu vojenských důchodců ve Vyškově a bez této podpory bychom nebyli schopni tuto krásnou akci zabezpečit.

Také děkujeme řidiči autobusu p. Pavlu Zajíčkovi za bezpečnou dopravu na akci a zpět.

Je nám líto, že někteří členové klubu vojenských důchodců se z akce na poslední chvíli odhlásili, ale někteří nám to ani nedali vědět. Byli bychom rádi, abyste si laskavě uvědomili, že přípravě a realizaci našich akcí věnuje řada lidí klubu mnoho úsilí a nezaslouží si, abyste se k nim takto chovali. A o ekonomické zátěži zajištění takové akce ani nemluvě.

Několik fotografií z akce je umístěno do fotogalerie klubu.

Zpracoval: Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.