Den veteránů 2018

20.11.2018

Dne 13. 11. 2018 se ve společenském sále klubu VeV-VA uskutečnil "Den veteránů" organizovaného KVD1 Vyškov.

Slavnostního dne se jako hosté zúčastnili:

 • brig. gen. Ing. Radek HASALA - Velitel VeV-VA Vyškov,
 • Ing. Vladimír PETR - Odbor pro veterány Sekce Právní MO,
 • pplk. Mgr. Josef Konečný - hlavní kaplan VeV-VA,
 • Ing. Miroslav Vyšata - VLRZ,
 • pplk. v.v. Ing. Josef Zbořil - odborová organizace VeV-VA,
 • plk. v. v. PaeDr. Karel Čvančara - Akademie 3. věku.
 • plk. v. v. Ing. Václav Hajný

Po přivítání hostů v úvodním slově Ing. Roubal stručně připomenul historii vzniku "Dne válečných veteránů", někdy také nazývaným jako "Den vzpomínek". Tento celosvětově významný den byl vybrán na počest podepsaného příměří uskutečněného 11. listopadu 1918 poblíž severofrancouzského městečka Compiègne mezi spojeneckými vojsky a Německem a byl závěrečným aktem 1. světové války.

Ve "Zprávě o činnosti" předseda KVD1 Vyškov pplk. v. v. Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D. vyhodnotil činnost klubu vojenských důchodců Vyškov, vyzdvihnul některé společné akce a poděkoval aktivním členům klubu za spolupráci s výborem KVD.V závěru jmenovitě vzpomenul i na 10 členů KVD Vyškov, kteří nás od prosince 2017 opustili. Památku na zesnulé válečné veterány a členy našeho KVD přítomní uctili minutou ticha.

Akce pokračovala předáním medailí "Veterán studené války" plk. v.v. Václavem Hajným a to:

 • brigádnímu generálovi Ing. Radku Hasalovi
 • plk. v.v. doc. Ing. Miroslavu Dřímalovi, CSc.
 • plk. v.v. PaeDr. Karlu Čvančarovi
 • plk. v.v. PaeDr. Josefu Hlaváčovi
 • plk. v.v. Ing. Miroslavu Hrebíčkovi, CSc.
 • pplk. v.v. Ing. Drahomíru Míkovi
 • pplk. v.v. Ing. Vladimíru Markovičovi
 • plk. Ing. Františku Herodkovi,

Zdravice k zasedání ke Dni veteránů přednesli brigádní generál Ing. Radek Hasala a hlavní kaplan VeV-VA pplk. Mgr. Josef Konečný, za Základní odborovou organizaci posádky Vyškov pplk. v.v. Ing. Josef Zbořil a za Akademii 3. věku plk.v.v. PeaDr. Karel Čvančara.

V letošním roce jsme přivítali 51 jubilantů - členů KVD Vyškov 1, kteří z rukou Ing. Vladimíra Petra z MO převzali dárek s blahopřáním.

V následné diskuzi bylo Ing. Vladimírem Petrem sděleno, že pro vojenské důchodce bude příspěvek na rekreaci v roce 2019 ve výši 6.000,- Kč pro ty členy KVD, kteří nečerpali tento příspěvek v roce 2018. V roce 2019 bude dále přispěno pouze na 150 obědů. Příspěvek na sport a kulturu bude v roce 2019 ve výši 3.000,- Kč.

Zástupce VLRZ pan Ing. Miroslav Vyšata informoval členy o nabídkách rekreací, které pro vojenské důchodce nabízí VLRZ ve svých zařízeních a o zavedení "prodloužených víkendů", které se ale nebudou počítat do poskytování domácích rekreací. Zároveň byly pro členy připraveny informační materiály VLRZ.

Za výbor klubu Pavol Maslo

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.