Zájezd do Prahy

08.03.2017

Dne 14.6.2017 se uskuteční na pozvání senátora Ivo Bárka zájezd do Senátu a Parlamentu České republiky, Odjezd z Vyškova je plánován na 5:00 hodin, návrat ve večerních hodinách. Bude se vybírat příspěvek 200 Kč, zájemci se mohou hlásit u svých důvěrníků,

Za výbor předseda Stanislav Uhlíř